خوش آمدید ، مهمان ! [ ثبت نام | ورود

شنبه ، ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

ارسال رایگان آگهی

تبدیل (Transition) چیست؟ و کاربردهای آن

کد خبر: 5688 تعداد بازدید: 783

تبدیل (Transition) چیست؟ در ادامه به معرفی تبدیل در کانال ها پرداخته، انواع و کاربردهای آن را بیان می کنیم. با از همه چی همراه باشید. تبدیل عبارت است از ...

تبدیل (Transition) چیست؟ و کاربردهای آن

تبدیل (Transition) چیست؟ در ادامه به معرفی تبدیل در کانال ها پرداخته، انواع و کاربردهای آن را بیان می کنیم. با از همه چی همراه باشید.

تبدیل عبارت است از سازه هیدرولیکی کوتاهی که برای تغییر سطح مقطع و یا شکل جریان مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر هر گونه تغییر در جهت، شیب و یا مقطع کانال که باعث تغییر در شکل و حالت جریان گردد، به وسیله تبدیل صورت پذیرفته که برخی از این تغییرات دائمی بوده و برخی نظیر خم در کانال ها تنها یک تغییر زودگذر می باشد.

طبق این تعریف، هر سازه کنترل کننده جریان نظیر پایه های پل، یک تبدیل بوده (اگرچه تمام تبدیل ها کنترل کننده جریان نیستند) اما آنچه بیشتر تحت این عنوان مورد بررسی قرار می گیرد سازه ای هیدرولیکی است که تغییر ندریجی سطح و شکل مقطع و لذا وضعیت جریان را باعث می شود.

به طور کلی ساختمان تبدیل مانع ایجاد موج و سایر آشفتگی های جریان شده و در این صورت، افت انرژی ناشی از تغییر مقدار جرکت به حداقل خود خواهد رسید. با این شرایط تغییرات در شکل وضعیت جریان تدریجی و به تعبیری خطوط جریان به نحوی هدایت می شوند که تقریبا موازی و جریان آب آرام باشد.

تبدیل ها می توانند به صورت روباز و یا رو بسته و با مصالح بنایی یا از جنس خاکی ساخته شوند و بسته به نوع تبدیل سرعت و عمق جریان می تواند کاهش یا افزایش یابد.

تبدیل گاه باعث زیاد شدن سطح مقطع شده که در این صورت به تبدیل عریض کننده (Expansion) و گاه کم کردن سطح مقطع را برعهده دارد که به تبدیل تنگ کننده (Contraction) معروف است.

منبع: هیدرولیک کانال های باز

سید محمود حسینی – جلیل ابریشمی

ارسال نظر