خوش آمدید ، مهمان ! [ ثبت نام | ورود

جمعه ، ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

ارسال رایگان آگهی

ویسادار، هیجان یک آبشار

کد خبر: 3465 تعداد بازدید: 1954

آبشار زیبای ويسادار در ۱۵ کیلومتری شهر پره سر از توابع شهرستان رضوانشهر و در استان گیلان قرار دارد. ویسادار در زبان محلی به معنی سایه درخت بید بوده و ...

ویسادار، هیجان یک آبشار

آبشار زیبای ويسادار در ۱۵ کیلومتری شهر پره سر از توابع شهرستان رضوانشهر و در استان گیلان قرار دارد.

ویسادار، هیجان یک آبشار

ویسادار در زبان محلی به معنی سایه درخت بید بوده و برای رسیدن به این آبشار زیبا، بایستی وقتی از سمت انزلی به طرف آستارا حرکت میکنید بعد از عبور از شهر رضوانشهر به شهر پره سر برسید. سپس در داخل شهر پره سر و از طریق میدانی که در آن جهت آبشار را با تابلویی نشان میدهد به سمت چپ پیچیده و وارد جاده ای که به خیابان آبشار ویسادار مشهور است شوید. از این میدان تا آبشار ویسادار حدود ۱۵ کیلومتر فاصله است.

ویسادار در زبان محلی به معنی سایه درخت بید بوده و برای رسیدن به این آبشار زیبا، بایستی وقتی از سمت انزلی به طرف آستارا حرکت میکنید بعد از عبور از شهر رضوانشهر به شهر پره سر برسید. سپس در داخل شهر پره سر و از طریق میدانی که در آن جهت آبشار را با تابلویی نشان میدهد به سمت چپ پیچیده و وارد جاده ای که به خیابان آبشار ویسادار مشهور است شوید. از این میدان تا آبشار ویسادار حدود 15 کیلومتر فاصله است.

ویسادار در زبان محلی به معنی سایه درخت بید بوده و برای رسیدن به این آبشار زیبا، بایستی وقتی از سمت انزلی به طرف آستارا حرکت میکنید بعد از عبور از شهر رضوانشهر به شهر پره سر برسید. سپس در داخل شهر پره سر و از طریق میدانی که در آن جهت آبشار را با تابلویی نشان میدهد به سمت چپ پیچیده و وارد جاده ای که به خیابان آبشار ویسادار مشهور است شوید. از این میدان تا آبشار ویسادار حدود 15 کیلومتر فاصله است.

ویسادار در زبان محلی به معنی سایه درخت بید بوده و برای رسیدن به این آبشار زیبا، بایستی وقتی از سمت انزلی به طرف آستارا حرکت میکنید بعد از عبور از شهر رضوانشهر به شهر پره سر برسید. سپس در داخل شهر پره سر و از طریق میدانی که در آن جهت آبشار را با تابلویی نشان میدهد به سمت چپ پیچیده و وارد جاده ای که به خیابان آبشار ویسادار مشهور است شوید. از این میدان تا آبشار ویسادار حدود 15 کیلومتر فاصله است.

ویسادار در زبان محلی به معنی سایه درخت بید بوده و برای رسیدن به این آبشار زیبا، بایستی وقتی از سمت انزلی به طرف آستارا حرکت میکنید بعد از عبور از شهر رضوانشهر به شهر پره سر برسید. سپس در داخل شهر پره سر و از طریق میدانی که در آن جهت آبشار را با تابلویی نشان میدهد به سمت چپ پیچیده و وارد جاده ای که به خیابان آبشار ویسادار مشهور است شوید. از این میدان تا آبشار ویسادار حدود 15 کیلومتر فاصله است.

ویسادار در زبان محلی به معنی سایه درخت بید بوده و برای رسیدن به این آبشار زیبا، بایستی وقتی از سمت انزلی به طرف آستارا حرکت میکنید بعد از عبور از شهر رضوانشهر به شهر پره سر برسید. سپس در داخل شهر پره سر و از طریق میدانی که در آن جهت آبشار را با تابلویی نشان میدهد به سمت چپ پیچیده و وارد جاده ای که به خیابان آبشار ویسادار مشهور است شوید. از این میدان تا آبشار ویسادار حدود 15 کیلومتر فاصله است.

بر روی آبشار پلی فلزی احداث شده که راه ارتباطی با روستاهای اطراف می­باشد. در طی سالیان متمادی برخورد جریان آب سرازیر شده از آبشار با تخته سنگ­های اطراف باعث صیقلی شدن آنها گشته است.

ویسادار در زبان محلی به معنی سایه درخت بید بوده و برای رسیدن به این آبشار زیبا، بایستی وقتی از سمت انزلی به طرف آستارا حرکت میکنید بعد از عبور از شهر رضوانشهر به شهر پره سر برسید. سپس در داخل شهر پره سر و از طریق میدانی که در آن جهت آبشار را با تابلویی نشان میدهد به سمت چپ پیچیده و وارد جاده ای که به خیابان آبشار ویسادار مشهور است شوید. از این میدان تا آبشار ویسادار حدود 15 کیلومتر فاصله است.

ویسادار در زبان محلی به معنی سایه درخت بید بوده و برای رسیدن به این آبشار زیبا، بایستی وقتی از سمت انزلی به طرف آستارا حرکت میکنید بعد از عبور از شهر رضوانشهر به شهر پره سر برسید. سپس در داخل شهر پره سر و از طریق میدانی که در آن جهت آبشار را با تابلویی نشان میدهد به سمت چپ پیچیده و وارد جاده ای که به خیابان آبشار ویسادار مشهور است شوید. از این میدان تا آبشار ویسادار حدود 15 کیلومتر فاصله است.

ویسادار در زبان محلی به معنی سایه درخت بید بوده و برای رسیدن به این آبشار زیبا، بایستی وقتی از سمت انزلی به طرف آستارا حرکت میکنید بعد از عبور از شهر رضوانشهر به شهر پره سر برسید. سپس در داخل شهر پره سر و از طریق میدانی که در آن جهت آبشار را با تابلویی نشان میدهد به سمت چپ پیچیده و وارد جاده ای که به خیابان آبشار ویسادار مشهور است شوید. از این میدان تا آبشار ویسادار حدود 15 کیلومتر فاصله است.

تا لب آبشار، جاده آسفالته بوده و بعد از آن، مسیر ارتباطی با روستاهای اطراف که شامل مزرعه ی شتر مرغ و پرورش ماهی نیز میشود شوسه و خاکی بوده که در هنگام بارندگی، عبور و مرور را با مشکلاتی مواجه میکند.

ویسادار در زبان محلی به معنی سایه درخت بید بوده و برای رسیدن به این آبشار زیبا، بایستی وقتی از سمت انزلی به طرف آستارا حرکت میکنید بعد از عبور از شهر رضوانشهر به شهر پره سر برسید. سپس در داخل شهر پره سر و از طریق میدانی که در آن جهت آبشار را با تابلویی نشان میدهد به سمت چپ پیچیده و وارد جاده ای که به خیابان آبشار ویسادار مشهور است شوید. از این میدان تا آبشار ویسادار حدود 15 کیلومتر فاصله است.

اختصاصی: از همه چی

ارسال نظر