خوش آمدید ، مهمان ! [ ثبت نام | ورود

جمعه ، ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

ارسال رایگان آگهی

قیمت لاستیک خودرو

قیمت ها برای ۲ حلقه لاستیک می باشند

قیمت ها به صورت هفتگی و در ابتدای هفته به روز می شوند

لاستیک خودرو گروه: پژو ۲۰۶ – پژو ۴۰۵ – پژو پارس – رانا – روآ

مدل لاستیک توضیحات سایز لاستیک کارکرد مفید (کیلومتر) قیمت (تومان)
اورنت ساخت چین ۱۸۵٫۷۰٫۱۴ ۶۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
جینیو ساخت چین ۱۸۵٫۷۰٫۱۴ ۶۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
آچیلیس ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
آچیلیس سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
آچیلیس ساخت اندونزی ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
اینفینتی ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
برجستون ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
برجستون ساخت تایلند ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
دلیوم ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
دلیوم ساخت اندونزی ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
زیتکس – – – ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
فالکن ساخت تایلند ۱۹۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
فالکن – – – ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
فدرال – – – ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
کومهو ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
کومهو ساخت ویتنام ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
نکسن – – – ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
نکسن ساخت چین ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
میشلن ساخت انگلیس ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۹۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
میشلن ساخت آلمان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۹۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
هانکوک ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
هانکوک یخ شکن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
هانکوک – – – ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۱۹۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰,۰۰۰ – – –
رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰,۰۰۰ – – –
بارز – – – ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
بارز – – – ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
کویر تایر سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
کویر تایر – – – ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
ایران تایر – – – ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
یزد تایر – – – ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
یزد تایر – – – ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
گودیر – – – ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰,۰۰۰ – – –
دنا سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
دنا – – – ۲۰۵٫۵۵٫۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
گلدستون سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
لوسینی سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
لوسینی سایز پهن پژو ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۸۰,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
دنلوپ ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۹۰,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
دنلوپ ساخت اندونزی ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۶۰,۰۰۰ ۳۹۵,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
سومیتومو سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
سومیتومو ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
یوکوهاما ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۹۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
مارشال ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۸۰,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
مارشال – – – ۲۰۵٫۶۰٫۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
سایلون ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۶۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
مکسس ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
پتلاس ترکیه – مخصوص زمستان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
لاسا ترکیه – مخصوص زمستان ۱۸۵٫۶۵٫۱۴ ۷۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه: زانتیا – سمند – تندر ۹۰ – دنا – پارس

مدل لاستیک توضیحات سایز لاستیک کارکرد مفید (کیلومتر) قیمت (تومان)
هانکوک ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰,۰۰۰ ۴۱۵,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰
لوسینی ساخت تایوان ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
لوسینی ساخت تایوان ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
لوسینی – – – ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
بریجستون ساخت تایلند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰,۰۰۰ – – –
رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
رودستون N5000 ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۹۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
کورسا ساخت اندونزی ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
ابولو ساخت هند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
بارز سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
بارز سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
یزد تایر – – – ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
یزد تایر – – – ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
کومهو ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۱۹۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
کومهو ساخت ویتنام ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
کویر تایر سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
کویر تایر سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۶۰,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰
نکسن – – – ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
فالکن سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
فالکن – – – ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۸۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۹۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰,۰۰۰ ۴۸۵,۰۰۰
دنلوپ سایز فابریک ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰
دنلوپ سایز پهن ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۹۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
سایلون ساخت چین ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
سایلون ساخت چین ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
مکسس ساخت تایلند ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۷۰,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
مکسس ساخت تایلند ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
لاسا ساخت ترکیه ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
لاسا ترکیه – مخصوص زمستان ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۷۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
میشلن ساخت آلمان ۱۸۵٫۶۵٫۱۵ ۹۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
گودیر ساخت آلمان ۲۰۵٫۶۵٫۱۵ ۸۰,۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰
سومیتومو – – – ۱۹۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
سومیتومو – – – ۲۰۵٫۶۰٫۱۵ ۶۰,۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه: پراید – ام وی ام ۱۱۰ – ماتیز

مدل لاستیک توضیحات سایز لاستیک کارکرد مفید (کیلومتر) قیمت (تومان)
ایران تایر سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰
گلدستون سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
گلدستون سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۵۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
دنا سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
دنا سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
بارز سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
بارز سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰
کویر تایر – – – ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
کویر تایر – – – ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
یزد تایر – – – ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰
یزد تایر – – – ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
آچیلیس گل جهت دار ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
آچیلیس سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
جی تی ساخت اندونزی ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
جی تی سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
اورنت – – – ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
اورنت – – – ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۵۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
رودستون – – – ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۱۸۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
فالکن ساخت تایلند ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۸۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
فالکن ساخت تایلند ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۱۸۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
کورسا ساخت اندونزی ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
کومهو ساخت ویتنام ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
کومهو ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۸۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
کومهو ساخت ویتنام ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
کومهو – – – ۱۸۵٫۶۰٫۱۳ ۸۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
گودیر – – – ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
لینگ لانگ ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
لینگ لانگ ساخت چین ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
سونار ساخت تایوان ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
نکسن سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
نکسن کره – گل کامپیوتری ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
هانکوک – – – ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
هانکوک – – – ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
مارشال سایز فابریک ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
مارشال ساخت کره ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
سومیتو ساخت ژاپن ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
سایلون ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
پرسا ساخت تایلند ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۵۰,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
پریمول ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
مکسس ساخت تایلند ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
لوسینی سایز پهن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت اندونزی ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۱۷۵٫۶۰٫۱۳ ۸۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه: پیکان – وانت پیکان

مدل لاستیک توضیحات سایز لاستیک کارکرد مفید (کیلومتر) قیمت (تومان)
مارشال دور سفید ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ – – –
بارز سایز فابریک ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
بارز – – – ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۵۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
کویر سایز فابریک ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
کویر – – – ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
یزد تایر – – – ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰
یزد تایر – – – ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰
اسبکتورا ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ – – –
ایران تایر – – – ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
دلیوم ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ – – –
رودستون دور سفید ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ – – –
کورسا ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ – – –
کومهو – – – ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ – – –
گلدستون – – – ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۵۰,۰۰۰ – – –
نکسن چین – دور سفید ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
جی تی ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت اندونزی ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
دنلوپ – – – ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
سایلون ساخت چین ۱۶۵٫۶۵٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
سومیتومو ژاپن – دور سفید ۱۶۵٫۸۰٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
سومیتومو – – – ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه: ریو – هیوندای ورنا – دوو سیلو – دوو ریسر – دوو اسپیرو

مدل لاستیک توضیحات سایز لاستیک کارکرد مفید (کیلومتر) قیمت (تومان)
یزد تایر سایز فابریک ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
کویر تایر سایز فابریک ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
بارز سایز فابریک ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
آچیلیس ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
اورنت – – – ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ – – –
رودستون – – – ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ – – –
رودستون کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۷۰,۰۰۰ – – –
زیتکس ساخت چین ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
مکسس ساخت اندونزی ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
جی تی ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت ژاپن ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۹۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت اندونزی ۱۷۵٫۷۰٫۱۳ ۹۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
دنلوپ ساخت اندونزی ۱۸۵٫۷۰٫۱۳ ۶۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰

لاستیک خودرو گروه: مگان – مزدا ۳ – ماکسیما – تویوتا کمری – هیوندای آزرا

مدل لاستیک توضیحات سایز لاستیک کارکرد مفید (کیلومتر) قیمت (تومان)
دنلوپ ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
رودستون فابریک کیا سراتو ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۹۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره جنوبی ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۹۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
رودستون – – – ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰,۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۹۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
رودستون فابریک جنسیس ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۹۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۷۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۷۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
رودستون – – – ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۴۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره ۲۵۵٫۵۵٫۱۸ ۹۰,۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره جنوبی ۲۶۵٫۳۵٫۱۸ ۹۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
رودستون ساخت کره جنوبی ۲۷۵٫۳۵٫۱۸ ۹۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
فالکن ژاپن – فابریک مزدا ۳ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۹۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۰۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۹۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
فالکن تایلند – سایز کمری و سوناتا ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ – – – ۶۵۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۹۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰,۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۷۷۵,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۰٫۱۷ ۸۰,۰۰۰ ۷۸۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۸۶۵,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۷ ۸۰,۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۴۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۵۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۵۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۱,۰۱۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۶۵٫۳۵٫۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
فالکن ساخت ژاپن ۲۷۵٫۴۰٫۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
کومهو سایز لاستیک مزدا ۳ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۷۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
کومهو سایز لاستیک ماکسیما ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۷۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
کومهو سایز لاستیک سوناتا و کمری ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۹۳۵,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۹۳۵,۰۰۰
کومهو ساخت کره ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
میشلن ساخت آلمان ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۱۰۰,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
میشلن ساخت آلمان ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۹۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
میشلن ساخت آلمان ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰,۰۰۰ – – –
نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
نکسن کره – سایز لاستیک اپتیما ۲۱۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۷۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۹۰,۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
نکسن ساخت تایوان ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۷۰,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۹۰,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
نکسن سایز لاستیک جنسیس ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۹۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
نکسن کره – سایز لاستیک جنسیس ۲۳۵٫۵۰٫۱۸ ۹۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۷۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
نکسن کره – سایز فابریک آزرا ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
نکسن ساخت کره ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
نیتون اندونزی ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ – – –
هانکوک سایز لاستیک مزدا ۳ و مگان ۲۰۰۰ ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰
هانکوک سایز لاستیک کمری ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۲۱۵٫۵۵٫۱۷ ۹۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
هانکوک سایز کمری و سوناتا ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
هانکوک کره – سایز لاستیک سوناتا جدید ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۹۰,۰۰۰ – – –
هانکوک سایز لاستیک آزرا ۲۳۵٫۶۵٫۱۷ ۸۰,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۹۰,۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
هانکوک ساخت کره ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۹۰,۰۰۰ ۸۸۵,۰۰۰
یوکوهاما ژاپن ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
یوکوهاما ژاپن ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۷۶۰,۰۰۰
مارشال ساخت کره ۲۲۵٫۵۰٫۱۷ ۸۰,۰۰۰ – – –
مارشال ساخت کره ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ – – –
لوسینی ساخت تایوان ۲۰۵٫۵۰٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
لوسینی سایز فابریک ۲۰۵٫۵۵٫۱۶ ۹۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
لوسینی سایز لاستیک سراتو ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۹۰,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
لوسینی سایز لاستیک ماکسیما ۲۱۵٫۵۵٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
لوسینی تایوان – سایز لاستیک سراتو ۲۱۵٫۶۰٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
جینیو ساخت چین ۲۳۵٫۵۵٫۱۷ ۸۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
هدوی ساخت چین ۲۲۵٫۴۵٫۱۸ ۶۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
مونتانا ساخت اندونزی ۲۱۵٫۴۵٫۱۷ ۷۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
گودیر ساخت آلمان ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰

لاستیک خودرو های گروه: SUV & Mini SUV

مدل لاستیک توضیحات سایز لاستیک کارکرد مفید (کیلومتر) قیمت (تومان)
نکسن سایز فابریک موهاوی ۲۶۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
نکسن ام وی ام X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۷۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰
نکسن سایز فابریک سوزوکی ویتارا ۲۲۵٫۶۵٫۱۷ ۸۰,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
نکسن سایز فابریک سوزوکی ویتارا ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
نکسن سایز پهن سوزوکی ویتارا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
نکسن سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
نکسن سایز فابریک سانتافه ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
نکسن سایز فابریک سانتافه ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
فالکن سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
هانکوک سایز فابریک اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
هانکوک سایز فابریک وارکروز ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
کومهو ام وی ام X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۷۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
رودستون ام وی ام X33 و لیفان X60 ۲۱۵٫۶۵٫۱۶ ۷۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
رودستون سایز فابریک سوزوکی ویتارا ۲۲۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
رودستون سایز پهن سوزوکی ویتارا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
رودستون سایز کیا اسپورتیج ۲۳۵٫۵۵٫۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
رودستون سایز فابریک سانتافه ۲۳۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
رودستون سایز فابریک رونیز و کوراندو ۲۴۵٫۷۰٫۱۶ ۸۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
رودستون سایز فابریک وارکروز ۲۴۵٫۶۰٫۱۸ ۸۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
گودیر آلمان – سایز پهن ویتارا ۲۳۵٫۷۰٫۱۶ ۹۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰